Molster Stedenbouw wint prijs voor
Beste Bijdrage aan het Nationaal verkeerskundecongres 2013

Molster Stedenbouw heeft de prijs voor Beste Bijdrage aan het Nationaal verkeerskundecongres 2013 gewonnen met het paper 'Voetsporen rond het station'!

Download de winnende bijdrage [pdf]

De jury, bestaande uit de begeleidingscommissie van het Nationaal verkeerskundecongres, oordeelde dat het project 'op basis van een goed gedocumenteerd onderzoek, een goede basis biedt om TOD-ontwikkelingen een plaats te geven in de planontwikkeling van de omgeving van stations. Het verband tussen verkeerskunde en stedenbouw wordt duidelijk aangetoond. Voor het onderkennen van de integraliteit van ons vakgebied is dat van groot belang. Er wordt hiermee een belangrijke bijdrage geleverd aan het aantrekkelijker maken van het openbaar vervoer. De conclusie dat er tot nu toe weinig aandacht aan de voetganger wordt besteed, is juist.'

De jaarlijkse prijs werd op 6 november uitgereikt tijdens het Nationaal verkeerskundecongres in 's-Hertogenbosch. Op de website van het verkeerskundecongres is het juryrapport te lezen en zijn ook de papers van andere bijdragen te downloaden.

 
De uitreiking van de prijs tijdens het Nationaal Verkeerskundigencongres
Nationaal Verkeerskundecongres