Artikelen

Annemieke Molster publiceert op persoonlijke titel in verschillende media. Dit loopt van korte berichten tot langere artikelen, waarvoor onderzoek gedaan moet worden.


Archined

Archined is de architectuurwebsite van Nederland. Op de site staat het laatste nieuws op architectuurgebied, opinie, prijsvragen, informatie over ontwerpers etc. Annemieke Molster schrijft op free-lance basis voor de site.

Het laatste artikel van haar hand gaat over de ontwerpvisie voor de uitbreiding van Museum Arnhem, een opdracht die inmiddels is gewonnen door Benthem Crouwel architecten.

Eerder schreef ze over Rozet, het ‘Kenniscluster’ in Arnhem, ontworpen door Neutelings Riedijk en inmiddels bekroond als beste gebouw van het jaar door de BNA. Het artikel heeft als titel ‘Een tactiel gebouw in de Arnhemse binnenstad’.

Andere titels waren ‘Aanbestedingslessen uit Arnhem Centraal’, over het stationsgebied in Arnhem, 'Behoud door ontwikkeling of ontwikkeling door behoud?' over een thema-avond over de herontwikkeling van gebouwen, georganiseerd door CASA en ‘Gezondheidscentrum Jozef: Wederopbouwmonument verrast van binnen', over de renovatie van een kerk in Deventer.  


Stedenbouw en Architectuur

Stedenbouw en Architectuur is een tijdschrift en een website. Op de website staan relatief korte nieuwsberichten en in het tijdschrift uitgebreidere artikelen elke keer rond een thema. Dit jaar (2015) schreef Annemieke Molster een artikel voor Stedenbouw en Architectuur over de levensloopbestendige woonomgeving in het themanummer Bouw en Zorg.
Download dit artikel als pdf.


Verkeerskunde

Verkeerskunde is een vakblad voor verkeerskundigen. Het januari nummer van 2016 is gewijd aan voetgangers. Annemieke Molster schreef hierin een artikel over het belang van lopen, specifiek voor kinderen en ouderen: ‘Prettig lopen voor ouderen en kinderen is prettig voor iedereen’.


Tijdschrift voor vervoerwetenschap

Tijdens het Colloquium Vervoersplanologisch speurwerk presenteerde Annemieke Molster het onderzoek naar voetgangers in stationsomgevingen. De bijdrage aan het congres werd samen met een aantal andere bijdragen geselecteerd om gepubliceerd te worden in een special issue van het Tijdschrift Vervoerswetenschap. U kunt het artikel hier lezen of de Engelse vertaling downloaden.


Cobouw

Cobouw is een tijdschrift voor de bouw en meer dan bijvoorbeeld de architect gericht op bouwtechniek en bouwproces.

De aanbesteding van Arnhem Centraal ging niet helemaal vlekkeloos. Annemieke Molster interviewde drie betrokkenen over het project: Dinant te Brinke, directeur BAM Oost Nederland, Jan Eleveld, projectleider vanuit Prorail en Arjen Dingsté, projectarchitect bij UN studio. Het interview vormde de basis van het artikel ‘Aanbestedingslessen uit Arnhem Centraal’ en werd gepubliceerd op Archined en in Cobouw.

In een artikel over financiering van stations, eveneens verschenen in Cobouw, verwijst de schrijver o.a. naar het boek Voetsporen rond het station.


Blauwe Kamer

Blauwe Kamer is het tijdschrift op het gebied van stedenbouw en landschapsarchitectuur in Nederland. Het verschijnt zes keer per jaar en kent verschillende rubrieken. Annemieke Molster schreef een groot aantal artikelen, van plankritiek tot nieuwsbericht. De belangrijkste waren (zie ook www.blauwekamer.nl):

  1. Dordts Leerpark is samenleving in het klein (plankritiek over het ontwerp van West 8 voor het Leerpark in Dordrecht)
  2. Ontspannen studeren en luieren op Delftse Campus (plankritiek over het ontwerp van Mecanoo voor de Campus van TU Delft)
  3. Hoofdpijn om bedrijventerreinen (over herstructurering van bedrijventerreinen)
  4. Stadsreparatie in Geleen maar half geslaagd (plankritiek over plan van Rijnboutt voor het stadshart van Geleen)
  5. Stap voor stap naar aangenamer wonen in Tuindorp Sneek (plankritiek over het stedenbouwkundig plan van Hebly-Theunissen)
  6. New towns in midlifecrisis (over opkomst, verval en heruitvinding van new towns in de hele wereld. Dit artikel is een bewerking van het artikel in ‘Scape)

‘Scape

’Scape is een Engelstalig tijdschrift, dat twee keer per jaar verschijnt. Het is voor een deel een thematische compilatie van bijdragen uit het tijdschrift Blauwe Kamer. Daarnaast staan er artikelen in die speciaal voor ’Scape worden geschreven. Het blad behandelt het raakvlak van stedenbouw en landschapsarchitectuur. Het levert een bijdrage aan internationale uitwisseling van kennis en ervaringen van deze disciplines. Naast aandacht voor Nederlandse ontwerpers volgt het blad ook de ontwikkelingen in Europa en daarbuiten met een kritische blik.
Annemieke Molster schreef in 2009 één van de hoofdartikelen van het blad: New eco-cities between tactics and technique. Het artikel behandelt een aantal plannen voor ecocities over de hele wereld en hun succes of juist het gebrek daaraan.
In 2007 werd het artikel ‘the digital future of the new city’ gepubliceerd. Dit artikel gaat over een seminar over New Town Simulation. Tijdens het seminar kwamen meerdere simulatiemodellen aan de orde die ingezet kunnen worden in het ontwerpproces.
In de najaarseditie van 2006 werd een artikel gepubliceerd over de geschiedenis van New Towns over de hele wereld vanaf het begin van de vorige eeuw tot nu toe en laat zien hoe deze steden er nu voor staan.
Zie ook www.scapemagazine.com.


Oost

Oost is een tijdschrift voor ruimte en cultuur in Gelderland en Overijssel. Annemieke Molster schreef samen met Ad Habets een artikel over Arnhem voor het laatste nummer van het blad. Het artikel gaat in op de bijzondere eigenschappen van Arnhem, een aantal lopende projecten, de rol van de stadsbouwmeester en de omgang met de economische crisis. Het tijdschrift is inmiddels opgehouden te bestaan.


De Gelderlander

Annemieke Molster schreef in 2007 een kritisch stuk over het plan Rijnboog in Arnhem.


Annemieke Molster in andere media

In B&G magazine, het magazine van de BNG bank, verscheen begin 2017 het artikel ‘Loopbare afstanden: de sleutel naar gezonde wijken’ met een interview met Annemieke Molster. 

In het ROM magazine met als thema waardevolle knopen verscheen het artikel ‘Aantrekkelijke looproutes versterken OV-knoop’, op basis van een interview met Annemieke Molster.

In de Penseelstreek (wijkkrant Hoogkamp in Arnhem) verscheen een artikel over de toekomst van de wijk op basis van een interview met meerdere ontwerpers die in de wijk wonen, waaronder Annemieke Molster.

 
Klik op beeld voor vergroting
Klik op beeld voor vergroting
Klik op beeld voor vergroting
Klik op beeld voor vergroting
Klik op beeld voor vergroting
Klik op beeld voor vergroting