Team

Afhankelijk van de opdracht werkt Annemieke Molster alleen of in teamverband. Bij kleinere, puur stedenbouwkundige opdrachten is dat vaak alleen. Bij grotere opdrachten of opdrachten die niet puur stedenbouwkundig zijn, wordt een passend team samengesteld. In zo'n team kunnen andere ontwerpers zitten, zoals architecten en landschapsarchitecten, maar ook mensen met een andere vakdiscipline zoals procesmanagers, omgevingspsychologen, planeconomen, verkeerskundigen enzovoort. Soms wordt samengewerkt met een onderzoeksbureau als nader onderzoek nodig is voor een ontwerp(visie).

Bureaus met wie eerder werd samengewerkt of met wie een samenwerkingsovereenkomst bestaat:

Robbert de Koning landschapsarchitect BNT (landschapsarchitectuur)
ROgeo (specialistisch tekenwerk in CAD en GIS)
Decisio (economisch onderzoek en advies)
Bureau Zijaanzicht (landschapsarchitectuur)
Loendersloot advies (verkeerskunde)
Dwarsverband (duurzame mobiliteit)
Omgeving en Beleving (omgevingspsychologie)
Edwards Stadsontwerp (stedenbouw en spacesyntax)
Goudappel Coffeng (verkeer en big data)
Henny Pries projectmanagement (procesmangement)
Ontwerpstudio Dot by dot (stadsplattegronden)
Harold Threels (architect bij Defensie)
Studio Doorbraak (3d tekenwerk)
Buro Poelmans Reesink landschapsarchitectuur

 
Annemieke Molster, Molster Stedenbouw
Sandra Schuit, Bureau Zijaanzicht (landschapsarchitectuur)
Remco Hoogma, Dwarsverband (duurzame mobiliteit)
Ruben Loendersloot, Loendersloot advies (verkeerskunde)