Schuytgraaf, Arnhem

jaar: 2007 tot heden
opdrachtgever: GEM Schuytgraaf

Vanaf voorjaar 2007 geeft Molster Stedenbouw rondleidingen door Schuytgraaf, een grote uitbreidingswijk in Arnhem-zuid. Hier zijn inmiddels acht van de 25 buurten opgeleverd en zal nog tot zeker 2010 worden doorgebouwd aan de totale bouwopgave van circa 6200 woningen. De rondleiding begint met een presentatie in het informatiecentrum en gaat meestal te fiets verder door de wijk. De excursie kan worden toegespitst op specifieke interesses van de aanvrager. Zo kan extra aandacht worden besteed aan stedenbouw en architectuur, landschapsarchitectuur, duurzaamheid, voorzieningen, etcetera.

Het masterplan van Schuytgraaf is gemaakt door Kees Christiaanse. Hij ontwierp de wijk als een lappendeken van verschillende buurten, die van elkaar gescheiden worden door een ruim opgezette groenstructuur. Hier geen gemiddelde ‘Vinex-dichtheid’ maar juist contrast tussen ruimere en dichtere buurten. De buurten zijn door verschillende bureaus verder uitgewerkt, zodat er een enorme variatie ontstaat in stedenbouwkundige opzet en in architectonische uitstraling. Extra aandacht gaat uit naar de groenstructuur die door West 8 werd uitgewerkt en naar het kunstwerk dat werd gemaakt naar aanleiding van bijzondere archeologische vondsten in het gebied. Zie ook onder ontwerp.

 
Klik op beeld voor vergroting
route