Arnhem am Rhein, Düsseldorf

jaar: 2006
opdrachtgever: CASA

In opdracht van CASA (Centrum voor [landschaps]- Architectuur en Stedenbouw Arnhem) organiseerde Molster Stedenbouw een excursie naar Düsseldorf voor een groep van vijftig creatieven. De excursie werd gekoppeld aan een workshop waarbij de deelnemers in groepen ideeën konden opperen voor de inrichting van de Rijnoevers in Arnhem. De resultaten van de workshop werden gepresenteerd aan geinteresseerden, aan de gemeente en aan Phanos, een ontwikkelaar die een groot deel van de grond op de zuidelijke over van de Rijn in handen heeft. In het voorjaar van 2007 wordt een boekje gepubliceerd met daaarin een verslag van de excursie, de resultaten van de workshop, achtergrondinformatie en conclusies. CASA wilde een rol spelen in het debat over de ontwikkelingen aan de Rijn. Om dit te kunnen doen werd een ‘super-denktank’ geformeerd met creatieve ondernemers, architecten, steden- bouwers, landschapsarchitecten, vormgevers, beeldend kunstenaars, studenten en andere creatievelingen. Deze groep ging naar Düsseldorf om zich daar te laten inspireren en te leren van de ervaringen met de ontwikkeling van de Rijnoevers aldaar. Een drietal Duitse deskundigen lichtte de plannen in een presentatie toe en begeleidde de rondwandeling door de stad. Aan het eind van de middag vertrok de boot richting Arnhem. Aan vijf groepen met elk een eigen thema werd gevraagd hoe de stad sterker gebruik kan maken van de ligging aan de rivier. Iedere workshop werd gecoacht door twee deskundige begeleiders. De workshop resulteerde in heel verschillende, wilde plannen voor met name de zuidelijke Rijnoever. Het is de bedoeling dat de gemeente de voorstellen gaat gebruiken in het open planproces dat zal worden opgestart en dat zowel de gemeente als Phanos oog krijgen voor de vele mogelijkheden van het gebied.

 
Klik op beeld voor vergroting
Benedikt Stahl geeft een toelichting op zijn ontwerp
Klik op beeld voor vergroting
schetsen op de boot terug