waterwoningen Lelystad en Almere

jaar: 2007
opdrachtgever: Projectbureau Vernieuwing Bijlmermeer

In de D-buurt, een van de buurten van de Bijlmer die worden geherstructureerd, zal een plas worden gegraven om te voorzien in voldoende waterberging. In de plas komen vier pieren te liggen waarop verschillende woningtypen kunnen worden gerealiseerd. Als de technische randvoorwaarden het toestaan is het wellicht ook mogelijk een deel van de woningen drijvend uit te voeren. Deze excursie had tot doel inzicht te krijgen in de mogelijkheden van wonen aan en op het water.

Het programma van de excursie kwam tot stand door recente woningbouwplannen aan het water te selecteren op een redelijke afstand van Amsterdam. Gekozen is voor verschillende plannen in Almere en Lelystad.

Tijdens de excursie was het van belang te letten op een aantal aandachtspunten, zodat een vergelijking met de situatie in de D-buurt gemaakt kon worden en de excursie zo aanleiding kon geven tot discussie. Het ging hierbij vooral om de maatvoering van de pieren en het water ertussen, de dichtheid, eventuele bewonersinbreng en de beheersvorm.

De gids behandelt de verschillende projecten met plattegronden, foto┬┤s en een beschrijving. Er is een stuk over privaat beheerde woondomeinen toegevoegd en een vergelijkend overzicht van de plannen met de plattegronden op dezelfde schaal en met verschillende kengetallen. In Almere heeft een specialist verteld over de (on)mogelijkheden van drijvende woningen.

 
Klik op beeld voor vergroting
pagina’s uit de excursiegids
Klik op beeld voor vergroting
pagina’s uit de excursiegids
Klik op beeld voor vergroting
pagina’s uit de excursiegids