multifunctionele bouwblokken Amsterdam

jaar: 2005
opdrachtgever: Projectbureau Vernieuwing Bijlmermeer

Deze excursie had een tweeledig doel. Algemeen gezegd ging het erom het traject van de architectonische uitwerking van het stedenbouwkundig plan voor de D-buurt (in de Bijlmermeer) soepel te laten verlopen. In eerste instantie ging het om de blokken aan de Daalwijkdreef. Belangrijk hierbij was dat het stadsdeel, de supervisor en de ontwikkelaar een zelfde idee/beeld zouden krijgen van de toekomstige bebouwing aan de Daalwijkdreef. Door gebouwen met een soortgelijke massa en programma te bekijken en hierbij ook aandacht te besteden aan de kosten, kon van tevoren het ambitieniveau worden vastgesteld. Daarnaast leverde het bekijken van gerealiseerde complexen ideeën op voor het ontwerp van de blokken aan de Daalwijkdreef en maakte de excursie helder wat daar wel of juist niet gewenst was. Het programma kwam tot stand door recente, multifunctionele bouwblokken te selecteren in Amsterdam. Soms waren het monofunctionele gebouwen (alleen woningbouw). De bouwblokken hadden een redelijk vergelijkbare massa, maar waren zeer verschillend qua opbouw, materialisering en financiële categorie. Ook waren het gebouwen van verschillende architectenbureaus. De excursie kwam daarom ook van pas bij de selectieprocedure voor een architectenbureau dat opdracht zou krijgen voor het doen van een studie naar mogelijke bouwblokken aan de Daalwijkdreef. Voor deze excursie werd een uitgebreide excursiegids samengesteld en werd een kostendeskundige ingeschakeld om meer te kunnen vertellen over dat aspect van de te bezoeken gebouwen.

Deze opdracht werd gedaan in dienst van Kraaijvanger Urbis

 
Klik op beeld voor vergroting
pagina’s uit de excursiegids
Klik op beeld voor vergroting
pagina’s uit de excursiegids