Heijenoordseweg, Arnhem:
massastudie scholen

jaar: 2008 
opdrachtgever: gemeente Arnhem

De gemeente Arnhem wilde weten of het mogelijk is de nieuwbouw voor cluster III scholen (voor zeer moeilijk lerende kinderen en gehandicapte kinderen) en cluster IV scholen (voor kinderen met gedragsstoornissen) te combineren op een terrein naast Het Dorp, een wijk voor gehandicapten.  Hiervoor was een massastudie nodig, waarbij zowel aan de wensen van de schoolbesturen als aan de wensen van de gemeente moest worden voldaan. De schoolbesturen hadden een fors programma van eisen en de gemeente wilde desondanks de landschappelijke kwaliteiten van de plek behouden of zelfs versterken. In het zuidelijk deel van het terrein is revalidatiecentrum Groot Klimmendaal gebouwd, een prijswinnend ontwerp van Koen van Velzen.

Na een studie naar stapelingsmogelijkheden en spreiding of juist combinaties van programmaonderdelen is gekozen voor een model dat aansluit op de typologie van Groot Klimmendaal. In model ‘compact’ wordt zoveel mogelijk gestapeld, waarbij gebruik gemaakt wordt van het reliĆ«f, zodat op verschillende niveaus entrees op maaiveld mogelijk zijn. Zo ontstaat veel ruimte voor groen. Gymzalen zijn in de berg geschoven. Parkeren vindt ondergronds plaats. Het programma past in twee gebouwen met een zo klein mogelijke footprint. Zo ontstaat samen met het revalidatiecentrum een ensemble van drie kloeke gebouwen in een groot groen gebied. Het groen sluit aan op bestaande structuren, waaronder het naastgelegen landgoed MariĆ«ndaal. Door de opzet van de gebouwen, met meerdere buitenruimtes binnen de footprint, hebben de relatief grote gebouwen toch de door de scholen gewenste kleinschalige uitstraling.

 
Klik op beeld voor vergroting
studie naar stapelingsmogelijkheden en de bijbehorende footprint
Klik op beeld voor vergroting
plankaart
Klik op beeld voor vergroting
Het terrein ligt in één van de groene wiggen van Arnhem, aan de rand van landgoed Mariëndaal
Klik op beeld voor vergroting
De bestaande bebouwing van cluster III school, Mariëndaal. Door het reliëf is het mogelijk verschillende leercentra te stapelen zonder dat liften en trappen nodig zijn
Klik op beeld voor vergroting
doorsnede gebouw A
Klik op beeld voor vergroting
doorsnede gebouw B