Loswal, Grave:
ontwerp voor de inrichting van de Loswal

jaar: 2010-2010
opdrachtgever: gemeente Grave

Opdracht
Grave is een oude vestingstad met veel historische elementen. Eén daarvan is de Loswal, waar van oudsher schepen aanlegden en hun goederen losten. Op dit moment is de Loswal voornamelijk in gebruik als parkeerterrein. De opdracht was een herinrichtingsplan te maken met meer uitstraling en de mogelijkheid voor (kleine) cruiseschepen om aan te leggen. Ook moet de Loswal gebruikt kunnen worden als evenemententerrein.

Ontwerp
De Loswal ligt als voorpost van de stad in de uiterwaarden. Het is rechthoekig van vorm, in contrast met de natuurlijke vormen van de uiterwaarden. Op deze plek komen mensen aan land en gaan de stad binnen via de (herbouwde) Maaspoort. Als één van de entrees van de stad zou het een visitekaartje moeten zijn. Een plek met allure waar men direct kan zien waarom Grave bijzonder is. Dat wordt gedaan door de vorm van de oude vesting op te nemen in de bestrating. Op de plek waar vroeger de Maas stroomde (tussen de stad en een stukje vesting aan de overkant van de rivier) komen blauwe klinkers te liggen met daarin bedriegertjes. De top van de vesting wijst bezoekers in de goede richting naar de stad. Door gezaagde stenen te gebruiken in het midden, ontstaat een subtiele loper.
Er komt een lange houten steiger, waarop je kan zitten.

In een tweede fase is er de mogelijkheid voor een horecapaviljoen, dat zichtbaar is vanuit de iets hoger gelegen stad. Ook kan dan het verloop van de oude stadsmuur zichtbaar gemaakt worden. Bij vertrek van de scheepswerf kan dat terrein ingericht worden als park, waardoor de Gravenaren meer ruimte krijgen voor recreatie en er meer speelmogelijkheden voor kinderen gerealiseerd kunnen worden. Op die manier wordt ook het beeld van de Loswal als plein de uiterwaard versterkt (zie ook de groene pijl in de visietekening).
 
Klik op beeld voor vergroting
locatie
Klik op beeld voor vergroting
de Loswal vanuit het zuidoosten
Klik op beeld voor vergroting
huidige situatie
Klik op beeld voor vergroting
idee
Klik op beeld voor vergroting
visie met Loswal in de uiterwaard. Idee voor terugbrengen oude stadsmuur in tweede fase