Gids ‘Stedelijke distributie met elektrisch vervoer’

Opdrachtgever Agentschap NL; jaar: 2013

Onder leiding van bureau Dwarsverband werkte Molster Stedenbouw aan een gids voor gemeenten met informatie over stedelijke distributie met elektrisch vervoer. Het doel van de gids is het bieden van praktische handvatten voor gemeenten om beleid te ontwikkelen en uit te voeren voor stedelijke distributie met elektrisch vervoer, oftewel e-distributie.

In de gids komen beleidskeuzen en maatregelen aan bod aan de hand van praktijkervaringen en voorbeelden van gemeenten die al op dit terrein actief zijn. Ook ervaringen van ondernemers met gemeenten worden benut. U kunt de gids downloaden [pdf] op de website van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.
 
Klik op beeld voor vergroting
Klik op beeld voor vergroting
gemeentelijke rollen en maatregelen
Klik op beeld voor vergroting
elektrische stadsdistributie in Groningen
Klik op beeld voor vergroting
Stedelijke distributie in woonwijken
Klik op beeld voor vergroting
Uitbreiding van venstertijden voor elektrische voertuigen