Kleine Enk: ruimtelijke onderbouwing kinderdagverblijf

Opdrachtgever: Residence Fusies en Overnames;
Jaar: 2012

Aan de Velperweg in Arnhem stond het voormalige clubgebouw van AKU/Akzo leeg op het overigens al herbestemde en in gebruik genomen Akzo terrein.
Plannen voor de vestiging van een kinderdagverblijf konden pas doorgang vinden na het maken van een goede Ruimtelijke Onderbouwing. De onderbouwing die er lag was onvolledig. Residence Fusies en Overnames vroeg Molster Stedenbouw deze te verbeteren en aan te vullen.

Belangrijke onderwerpen waren onder andere overlast door verkeersbewegingen,  parkeeroverlast, belemmering van uitzicht, vermindering van privacy en geluidsoverlast. Met behulp van de Ruimtelijke Onderbouwing werden alle bezwaren van omwonenden weerlegd en kreeg Residece F&O de omgevingsvergunning. Begin 2013 opende Kinderdagverblijf ‘Kindergarden’ haar deuren.

Het ontwerp voor het gebouw is van D&M architecten en adviseurs en het ontwerp voor de buitenruimte van Veenenbos en Bosch.
 
Klik op beeld voor vergroting
De Kleine Enk op het Akzo terrein
Klik op beeld voor vergroting
plattegrond
Klik op beeld voor vergroting
achterzijde van het gerenoveerde gebouw