Schuytgraaf, Arnhem: inpassingsstudies, uitwerking beeldkaliteitsplannen, begeleiding van ontwikkelaars en architecten

Jaar: 2008-heden
Opdrachtgever: gemeente Arnhem

De gemeente Arnhem huurt Molster Stedenbouw al sinds 2008 in om mee te denken over Schuytgraaf, de Arnhemse Vinexwijk. Het gaat om het toetsen van plannen, het doen van deelstudies, meedenken over herverkavelingen en het begeleiden van ontwikkelaars en architecten.

Schuytgraaf is de Vinexlocatie van Arnhem. Sinds 2002 wordt er gebouwd aan een woonwijk van ca. 6200 woningen ten zuiden van de Rijn. De wijk bestaat uit 27 buurtjes in het groen, naar een masterplan van KCAP. Elke buurt heeft zijn eigen karakter. Inmiddels zijn twaalf buurten opgeleverd en wordt gebouwd aan nog eens twee. De andere ‘velden’ zijn nog in de ontwerpfase of zijn nog helemaal blanco. De GEM (GrondExploitatieMaatschappij, een pps constructie) liet tot 2012 alle velden uitwerken tot een beeldkwaliteitplan door stedenbouwkundige bureaus. De gemeente Arnhem toetste deze plannen op verschillende aspecten, zoals stedenbouw, verkeer, water, ecologie en beheer. Mijn inzet werd gevraagd voor stedenbouw, waarbij ik de afdeling Stedenbouw en Landschap vertegenwoordigde. Dat betekende dat ik indien nodig na ruggespraak met de landschapsarchitect, de verkeerskundige of de bouwjurist het standpunt van de afdeling inbracht bij de GEM. Advies en standpunten werden gevraagd over stedenbouwkundige concepten, beeldkwaliteitplannen, uitwerkingsplannen, bouwaanvragen en bij de herziening van het bestemmingsplan.

Inmiddels is de GEM Schuytgraaf opgeheven en heeft de gemeente de grondexploitatie overgenomen. Sindsdien is de rol van de gemeente en daarmee ook mijn rol veranderd. De gemeente vraagt me mee te denken over de uitwerking van verschillende velden in (actualisaties van) beeldkwaliteitsplannen. Ik begeleid ontwikkelaars en architecten en doe op afroep deelstudies, bijvoorbeeld naar mogelijkheden van verschillende voorzieningen in de wijk, waarvoor ik een stappenplan ontwikkelde.

Molster Stedenbouw organiseert ook rondleidingen door Schuytgraaf, zie ook excursies.

 
Klik op beeld voor vergroting
plankaart Schuytgraaf
Klik op beeld voor vergroting
Parklane
Klik op beeld voor vergroting
Bongeren
Klik op beeld voor vergroting
De Leihagen
Klik op beeld voor vergroting
stedenbouwkundige principes Singelkwartier
Klik op beeld voor vergroting
Stappenplan voorzieningen in Schuytgraaf