Frederikkazerne, Den Haag: herstructurering defensieterrein

jaar: 2008-2010
opdrachtgever: Ministerie van Defensie

In het noordoosten van Den Haag liggen ter weerszijden van de van Alkemadelaan twee kazerneterreinen: de Frederikkazerne en de Alexanderkazerne. De Alexanderkazerne verdwijnt om plaats te maken voor het International Crimecourt. Omdat een deel van de functies van de Alexanderkazerne een plek moet krijgen op de Frederikkazerne moet er een verdichtingsplan worden gemaakt. Het totale programma is circa 180.000 m2 b.v.o.

In het westelijk deel ligt grootschalige kantoorbebouwing uit de jaren 70-80. Deze blijft grotendeels behouden. In het oostelijk deel liggen kantoren en loodsen uit de jaren 30, die niet meer voldoen aan de functionele en bouwtechnische eisen. In dit deel concentreert zich de vernieuwing.

Vroeger lag het terrein in de duinen. Nu is het gebied grotendeels verhard, uiteraard door de bebouwing, maar vooral ook door de enorme parkeerdruk, die voor 100% op maaiveld is opgelost. Door een groot deel van het parkeren te stapelen, zowel onder als bovengronds, en de bebouwing meer te concentreren, komt er ruimte om het duinlandschap weer naar boven te halen. Het westelijk deel wordt vergroend en in het oostelijk ontstaat een waar duinpark met bebouwing eromheen.

Grootschalige functies, zoals het officiershotel en een parkeergarage vinden een plek aan de zeezijde. Kleinschaliger functies komen aan de landzijde, waar de kazerne grenst aan een woonwijk. Aan de van Alkemadelaan ligt een zone met lossere kantoorblokken, waardoor het duinpark ook vanuit de stad te zien zal zijn. Aan de van Alkemadelaan ligt het entreeplein dat wordt gemarkeerd door een bijzonder gebouw: het Nederlands Instituut voor Militaire Historie. Centraal in het plangebied komt een hoog kantoorgebouw met bovenin het restaurant en de vergaderzalen met uitzicht over het duinpark en iets verder de Oostduinen en Meijendel. Andersom zal dit nieuwe hoogteaccent een oriƫntatiepunt worden voor de stad.

Door de gevoeligheid van het project mogen geen plattegronden of andere gedetailleerde overzichten getoond worden. Het getoonde beeldmateriaal is daarom beperkt. Uiteraard is de analyse uitgebreider en zijn er gedetailleerdere plattegronden en doorsnedes. Daarnaast is er een randvoorwaardenkaart, een beknopt beeldkwaliteitsplan en een kostenoverzicht.
 
Klik op beeld voor vergroting
ligging van het plangebied in de internationale zone
Klik op beeld voor vergroting
concept: centraal duinpak omsloten door bebouwing
Klik op beeld voor vergroting
aanzicht bebouwing aan de van Alkemadelaan
Klik op beeld voor vergroting
vogelvlucht eindbeeld
Klik op beeld voor vergroting
impressie van het centrale duinpark