E-facts: Strategie voor EV-infra in Arnhem

Opdrachtgever: gemeente Arnhem;
Jaar: 2013-heden

De gemeente Arnhem neemt deel aan het E-facts werkprogramma, een Europees programma met als doelstelling de groei van het elektrisch vervoer in Europa te versnellen. De hoofdvraag van het Arnhemse deelonderzoek luidt: Wat is de beste EV-infra strategie voor een stad als Arnhem om elektrisch vervoer in verschillende modaliteiten tot 2025 verder te laten groeien op een duurzame en financieel haalbare wijze?

Dit project wordt gedaan in samenwerking met bureau Dwarsverband en EV consult. Het aandeel van Molster Stedenbouw bestaat voornamelijk uit de ruimtelijke aspecten die een rol spelen bij de groei van elektrisch vervoer, zoals een slimme spreiding van laadpalen over de stad en regels voor plaatselijke inpassing van laadpalen. Daarnaast gaat het om oplossingen voor de inpassing van zogenaamde laadpleinen: clusteringen van laadpalen. Aspecten die hierbij een rol spelen zijn loopafstanden, geografische dekking, fysieke en mentale barrières in de stad, aantal parkeerplaatsen en parkeerdruk, bereikbaarheid, zichtbaarheid en beeldkwaliteit.

Vragen die vooral door Dwarsverband en EV consult worden beantwoord zijn:

  • (Hoe) kan de elektrische infrastructuur van de trolleybus multimodaal worden ingezet bij de implementatie van andere EV-infrastructuur (techniek en beleid)?
  • In hoeverre kunnen de groei van elektrisch vervoer en van de opwekking van lokale energie elkaar stimuleren via levering van lokale energie aan EV laadpunten?
 
Klik op beeld voor vergroting
voorlopige strategische kaart van Arnhem Noord met locaties van bestaande en nieuwe laadpalen
Klik op beeld voor vergroting
test laadpaallocaties en beschikbaarheid parkeerhavens
Klik op beeld voor vergroting
laadpaal aan de singel
Klik op beeld voor vergroting
laadpaal in een woonstraat met 2 geoormerkte laadplekken
Klik op beeld voor vergroting
laadpaal in een woonstraat met 1 geoormerkte laadplek