Herinrichtingsvoorstellen stationsomgeving Nijmegen

Opdrachtgever: gemeente Nijmegen
Jaar: 2013-heden

In 2012 heeft de gemeente Nijmegen een deel van het stationsgebied heringericht. Na korte tijd manifesteerde zich een aantal problemen, waaronder een olifantenpad langs een belangrijke route tussen station en centrum en een gevaarlijke oversteeksituatie voor het nabij gelegen ROC. De gemeente heeft Molster Stedenbouw gevraagd mee te denken over mogelijke oplossingen.

Analyse van de situatie en observatie van het gedrag van voetgangers heeft geleid tot een aantal herinrichtingsvoorstellen voor de van Schaeck Mathonsingel, de straat waar het olifantenpad langs is ontstaan. Het draait hier feitelijk om hoe de openbare ruimte effect heeft op het gedrag van (lopende) mensen. Het belangrijkste om je te realiseren is dat voetgangers de kortste weg nemen, zeker als ze deze zien liggen. Het olifantenpad is niet voor niets ontstaan: Het is de binnenbocht tussen station en centrum. Andere aspecten die meespelen zijn bijvoorbeeld zichtlijnen, verharding, oponthoud (bij verkeerslichten) en de voorkeur van mensen om langs randen te lopen. Het feit dat het olifantenpad de kortste weg is tussen twee belangrijke bestemmingen, kunnen we niet zomaar veranderen. In de verbetervoorstellen zetten we daarom in op het verleiden van mensen om toch de daarvoor bedoelde ‘Esplanade’ te kiezen. Middelen daarvoor zijn onder andere het weghalen van een VRI, het duidelijker maken van de gewenste route door middel van bestrating en het plaatsen van objecten of groenelementen om de gewenste looplijn vanzelfsprekender te maken en de niet-gewenste looplijn juist minder vanzelfsprekend. Afhankelijk van het beschikbare budget kan een deel van deze voorstellen worden uitgevoerd in tijdelijke of meer definitieve vorm.

De onveilige oversteeksituatie voor het ROC is vooral verkeerskundig. In een aantal workshops zijn meerdere mogelijkheden besproken met de gemeente en andere belanghebbenden waaronder vertegenwoordigers van het ROC, het Mercure hotel en omwonenden. De meest logische oplossing is het instellen van eenrichtingsverkeer waardoor opstelruimte wordt gewonnen voor auto’s die nu nog in één keer een fietspad, een voetpad en een busbaan moeten oversteken. Eenrichtingsverkeer heeft echter ook gevolgen voor de omgeving, voor de bereikbaarheid, de inrichting van nabij gelegen kruispunten, het gebruik van K&R plaatsen en de taxistandplaats. Op dit moment wordt nog gestudeerd op de beste uitwerking.

In dit project wordt samengewerkt met Sandra Schuit van bureau Zijaanzicht en Ruben Loendersloot van Loendersloot advies.
 
Klik op beeld voor vergroting
De stroom voetgangers is te groot voor de smalle stoep, waardoor een olifantenpad is ontstaan
Klik op beeld voor vergroting
Opstelruimte ontbreekt waardoor gevaarlijke situaties ontstaan
Klik op beeld voor vergroting
boven: bestaande situatie onder: schematische voorstelling van een logischer loopstroom
Klik op beeld voor vergroting
boven: bestaande situatie; onder: verbetervoorstel
Klik op beeld voor vergroting
bestaande situatie en verbetervoorstel Keizer Karelplein
Klik op beeld voor vergroting
bestaande situatie en verbetervoorstel Stationszijde
Klik op beeld voor vergroting
verkeerscirculatie van eenrichtingsverkeer rechtsom
Klik op beeld voor vergroting
uitwerking variant met eenrichtingsverkeer rechtsom