Rotterdamse Baan

Opdrachtgever: DGMR (binnen consortium Besix, Hochtief, Imtech)
Jaar: 2014-2015

Molster Stedenbouw heeft meegewerkt aan het EMVI* Plan Duurzaamheid voor de aanbesteding van de Rotterdamse Baan in Den Haag.

De bijdrage van Molster Stedenbouw bestond uit:

  • Meedenken over mogelijke duurzaamheidsmaatregelen, zowel tijdens de bouw als tijdens het gebruik. Vooral op het gebied van geluid, energie, luchtkwaliteit en toekomstwaarde (hoe lang gaat het mee, blijft het mooi, belevingswaarde voor de weggebruiker). Overleg met technici en ontwerpers over mogelijke maatregelen, de haalbaarheid en de effecten.
  • Rekenen aan energieverbruik en in beeld brengen van effecten van maatregelen op het gebied van energiebesparing en keuze voor duurzame energie.
  • Berekening van uitstoot van schadelijke gassen van vervoer tijdens de bouw en van voertuigen die gebruik maken van de Rotterdamse Baan. Kwantificeren van effecten van maatregelen op het gebied van luchtkwaliteit.
  • Meeschrijven aan het Duurzaamheidsplan.

De Rotterdamse Baan is een groot infrastructureel project tussen knooppunt Ypenburg (kruising A4-A13) en de Binckhorst, een bedrijventerrein in Den Haag dat wordt omgevormd tot gemengd stedelijk gebied. Het tracé bestaat voor een groot deel uit een tunnel die onder Voorburg doorloopt. Vijf verschillende consortia hebben ingeschreven op de Europese aanbesteding voor de realisatie van de Rotterdamse Baan. Het is voor het eerst dat bij een wegtunnel punten te verdienen zijn met een duurzame aanpak. In het EMVI plan Duurzaamheid moet de inschrijver duidelijk maken in hoeverre de bouw van het project duurzaam is, duurzamer dan wanneer slechts aan de minimum eisen wordt voldaan die zijn opgesteld door de gemeente. Verschillende onderwerpen vallen onder de noemer Duurzaamheid, namelijk Toekomstwaarde, Geluid, Luchtkwaliteit, Energieverbruik, Materialen- en grondstoffenverbruik. Andere EMVI plannen zijn Hinder, Risicomanagement en Integraal werken. In totaal is 75 miljoen aan punten te verdienen met de vier EMVI plannen op een project van zo'n 300 miljoen euro.

* Economisch Meest Voordelige Inschrijving

 
Klik op beeld voor vergroting
Overzichtstekening Rotterdamse Baan (gemeente Den Haag)
Klik op beeld voor vergroting
Kaft duurzaamheidsplan (3d beeld tunnel-entree van bureau WURCK)