Fietsers en voetgangers in HIlversum

Opdrachtgever: gemeente Hilversum
Jaar: 2014
In samenwerking met bureau Zijaanzicht en Danny Edwards

De gemeente Hilversum kwam bij Molster Stedenbouw met de volgende vraag: Kun je ons met jouw kennis over voetgangers en fietsers input geven voor onze Centrumvisie? Ze wilden vooral weten hoe voetgangers en fietsers het centrum gebruiken en ervaren en waar dat door komt. Ook wilden ze meer in het algemeen weten hoe ze fietsen kunnen stimuleren en wat de 10 gouden regels voor voetgangersroutes zijn.

Om antwoord te geven op deze vragen heeft Molster Stedenbouw een presentatie gegeven over voetgangersvriendelijke steden, ook in combinatie met fietsers. Daarnaast hebben we een quick scan gemaakt van de situatie, de beschikbare informatie op een rij gezet en vervolgens de resultaten met de gemeente in een workshop besproken.

Een aantal van onze aanbevelingen:

  • Maak een rondje mogelijk dat prettig is om te lopen. Op dit moment ontbreekt een aantal belangrijke schakels. Verbeteringen zitten hem zowel in de inrichting van de openbare ruimte als in de aantrekkelijkheid en levendigheid van functies aan de straat.
  • Maak van de Herenstraat een culturele straat met horeca.
  • Vorm de Bussemerstraat om tot woonstraat met mogelijkheden voor werken aan huis, met kleine kantoorruimtes, atelierruimtes en werkplaatsen.
  • Verbeter de uitstraling en bruikbaarheid van de kleine driehoekige pleintjes die Hilversum rijk is. Deze zorgen voor een eigen karakteristiek en kunnen voor verassende en leuke plekken zorgen.
  • Verminder de barrièrewerking van de centrumring; verbeter vooral de verbinding tussen Groest en Langgewenst.

Om op alle vragen van de gemeente antwoord te kunnen geven is meer onderzoek nodig, waaronder tellingen en belevingsonderzoek. Mogelijk volgt dat in een latere fase.

 
Klik op beeld voor vergroting
Bronpunten en trekkers in en aan de rand van het centrum: aanwezige routes en ontbrekende schakels
Klik op beeld voor vergroting
Strengths, Weaknesses, Opportunities and Threats in het centrum van Hilversum
Klik op beeld voor vergroting
Centrumring vormt barrière met omliggend gebied.
Klik op beeld voor vergroting
Karakteristiek driehoekig pleintje met potentie.