Gezonde lucht voor Nijmegen

Opdrachtgever: gemeente Nijmegen
Jaar: 2014-heden

Molster Stedenbouw werkt mee aan een maatregelenpakket om de luchtkwaliteit in Nijmegen te verbeteren en daarmee de gezondheid van haar inwoners. Het maatregelenpakket moet laten zien wat ervoor nodig is om de roetnorm te halen die de gemeente zichzelf wil gaan opleggen, een roetnorm die strenger is dan noodzakelijk volgens Europese wetgeving.

Het pakket bestaat uit twee delen: maatregelen die roetuitstoot verminderen door het toepassen van schonere brandstoffen en maatregelen die roetuitstoot verminderen door het voorkomen van korte ritten in de stad. Molster Stedenbouw zorgt voor het tweede deel.

Het maatregelenpakket bestaat voorlopig uit zeven maatregelen die allemaal meehelpen het aantal autoritten te verminderen, maar vaak ook andere gunstige effecten hebben, zoals op gezondheid en leefbaarheid. De maatregelen zijn gericht op:

  • Het verminderen van verkeer op zoek naar een parkeerplaats in de binnenstad en aanpalende wijken.
  • Het stimuleren van het gebruik van P&R terreinen.
  • Het stimuleren van OV gebruik door de verbetering van looproutes en wachttijdbeleving.
  • Gedragsbeïnvloeding door tijdelijke herinrichting van straten en persoonlijk mobiliteitsadvies.
  • Lopen stimuleren bij bezoekers.
  • Lopen en fietsen stimuleren bij schoolgaande kinderen.
  • Lopen stimuleren bij ouderen.

 
Klik op beeld voor vergroting
Parkeerverwijssysteem voorkomt zoekverkeer.
Meer info >
Klik op beeld voor vergroting
Leefstraten maken mensen bewust van mogelijkheden minder auto te rijden en hun leefomgeving te verbeteren (meer info via www.leefstraat.be).
Klik op beeld voor vergroting
Goede stadsplattegronden laten meer mensen lopen
Klik op beeld voor vergroting
Voorbeeld van een 'Loopbushalte' in Italië