Strategische visie elektrische laadinfrastructuur Vallei gemeenten

Opdrachtgevers: gemeenten Ede, Wageningen, Barneveld, Nijkerk, Westervoort
Jaar: 2015

Molster Stedenbouw heeft samen met EVConsult strategische visies voor elektrische laadinfrastructuur gemaakt voor een vijftal gemeenten. In navolging van Arnhem zullen ook deze gemeenten op een slimme manier met hun laadinfrastructuur omgaan.

Molster Stedenbouw hielp de gemeenten bij het tekenen van een strategische kaart met daarop de bestaande en nieuw te plaatsen laadpalen. Voor elke gemeente is een strategie bepaald die het beste aansluit bij de verwachte vraag (op basis van kentallen en het type inwoners van de stad) en bij de stedenbouwkundige structuur. Er is onderscheid gemaakt tussen gebieden waar de gemeente niet voor openbare laadpalen zorgt (bedrijfsterreinen, gebieden waar nagenoeg iedereen kan parkeren op eigen terrein, buitengebied), gebieden waar de stedenbouwkundige structuur zich leent voor het inpassen van laadpleinen, gebieden waar gemiddeld bezit van elektrische auto’s verwacht wordt en gebieden waar een hoog bezit van elektrische auto’s verwacht wordt. Sommige gemeenten hechten eraan vooral bij voorzieningen laadpalen te plaatsen en andere niet. Op die manier krijgt elke gemeente de bij de stad (of dorp) passende strategie voor elektrisch laden.

 
Klik op beeld voor vergroting
Strategische kaart voor Wageningen, getekend in samenwerking met ROgeo.
Klik op beeld voor vergroting
Verwacht EV bezit in de verschillende wijken van Barneveld: hoe donkerder groen, hoe hoger het EV bezit (kaart door EV Consult)
Klik op beeld voor vergroting
Parkeerplaats, bestemd voor elektrische voertuigen.