Literatuuronderzoek Voetgangers in het mobiliteitssysteem van Nederland

Opdrachtgever: KiM (Kennis Instituut voor Mobiliteitsbeleid)
Jaar: 2015

Deze literatuurstudie geeft antwoorden op vragen van het KiM (Kennis Instituut voor Mobiliteitsbeleid) over de rol van de voetganger in het totale mobiliteitssysteeem van Nederland. Over fietsers is al relatief veel bekend. Voor voetgangers geldt dit veel minder. Het KiM heeft de literatuurstudie gebruikt als basis voor haar rapport ‘Fietsen en lopen: de smeerolie van onze mobiliteit’.

Het belang van lopen wordt vaak onderschat. Dat komt deels doordat voetgangersverplaatsingen slecht worden geregistreerd in de mobiliteitsstatistieken en doordat voetgangersverplaatsingen door definitiekwesties buiten beschouwing blijven. Deze studie geeft een overzicht van bekende cijfers over lopen uit binnen- en buitenland en toont zo de werkelijke waarde van lopen in het mobiliteitssysteem. Er is specifieke aandacht voor de rol van lopen bij voor- en natransport, het belang van lopen voor de maatschappij als geheel, de kosten en baten van lopen, redenen waarom mensen al of niet lopen en de invloed van trends. Ook beleid gericht op voetgangers en de effecten van dat beleid komen aan bod.

De studie is van belang voor iedereen die zich bezighoudt met mobiliteit, maar is ook relevant voor andere beleidsterreinen, waaronder Wonen, Economie en Gezondheid.

Een groot deel van de inhoud van de studie is ook gebruikt voor het Dashboard Voetganger van CROW/KpVV.

 
Klik op beeld voor vergroting
Theoretisch model invloeden en keuzemomenten van lopen (Molster en Schuit 2013)
Klik op beeld voor vergroting
Overzicht van acceptabele loopafstanden naar verschillende bestemmingen.
Klik op beeld voor vergroting
Aandelen reisduur, kilometers en ritten van de totale mobiliteit die te voet en met de fiets worden afgelegd. Bron: CBS OViN 2010 – 2014; bewerking KiM
Klik op beeld voor vergroting
Motiefverdeling van ritten voor de active modes in Nederland. Bron: CBS OViN (2010-2014); bewerking KiM