Lezingen, colleges, presentaties

Opdrachtgevers: Infopunt Publieke Ruimte, Artez, GRAS, gemeente Arnhem, Week van de Openbare Ruimte (Acquire), CVS, Nationaal Verkeerskundecongres, ECOMM, Walk 21, CROW/KpVV
Jaar: 2013-heden

Annemieke Molster geeft regelmatig voordrachten over voetgangersvriendelijke steden, wat de voordelen zijn en hoe een voetgangersvriendelijke stad er uitziet.

Onlangs was ze key note speaker op het jaarcongres Publieke Ruimte in Mechelen met een lezing over de baten van een voetgangersvriendelijke inrichting van de openbare ruimte. Ook gaf ze presentaties in Florence, München en Wenen en daarnaast in eigen land, soms in de vorm van een college, soms in de vorm van een workshop.
Zie voor een terugblik op de themabijeenkomst in de reeks kennismiddagen Mobiliteit en de Gezonde Stad georganiseerd door CROW/KpVV

Walk 21 is een mondiaal congres over voetgangers dat jaarlijks ergens op de wereld wordt georganiseerd. Annemieke Molster gaf een presentatie in 2013 in München over voetgangers in stationsomgevingen en in Wenen in 2015 over valincidenten bij ouderen en het ontwerpen van de stad op zo’n manier dat ouderen veilig en comfortabel kunnen (blijven) lopen.

ECOMM is een Europees congres over mobiliteits management. Annemieke Molster sprak in 2014 in Florence over voetgangers in stationsomgevingen en in 2015 in Utrecht over strategische visies voor elektrische laadinfrastructuur.

Het Colloquium Vervoers Planologisch Speurwerk (CVS) is een jaarlijkse bijeenkomst waar professionals elkaar vertellen over recent onderzoek. Annemieke Molster vertelde in 2013 over voetgangers in stationsomgevingen. Zie voor het ingediende paper: www.cvs-congres.nl/cvspdfdocs_2013/cvs13_118.pdf

In 2013 won Annemieke Molster de prijs voor beste bijdrage aan het nationaal Verkeerskundecongres.

Daarnaast gaf Annemieke Molster gastcolleges aan de Academie van Bouwkunst, begeleidde ze een werkatelier tijdens de Week van de Openbare Ruimte, gaf ze een lezing met workshop voor de gemeente Arnhem en was ze spreker tijdens de Kennisboost van architectuurcentrum GRAS in Groningen. 

Wilt u ook dat Annemieke Molster bij uw organisatie komt vertellen over voetgangersvriendelijke steden of organiseert u een kennisdag waar dit onderwerp op de agenda staat, neem dan contact op!

 

 
Klik op beeld voor vergroting
Key note speaker op Jaarcongres Publieke Ruimte in Mechelen.
Klik op beeld voor vergroting
Klik op beeld voor vergroting
Molster Stedenbouw winnaar Beste Bijdrage aan Nationaal verkeerskundecongres.
Klik op beeld voor vergroting
Lopen heeft vele voordelen voor iedereen.
Klik op beeld voor vergroting
Voetgangers zijn gunstig voor de stad als geheel.