Dashboard Voetganger

Opdrachtgever: CROW/KpVV
Jaar: 2016

Op de website van CROW/KpVV is een nieuw Dashboard Voetganger gepubliceerd, geschreven door Annemieke Molster. Hierin staat uitgebreide informatie over hoe het staat met de voetganger in Nederland, het belang van lopen en hoe steden (en dorpen) voetgangersvriendelijker kunnen worden. Hieronder een korte intro:

Bij het grootste deel van de verplaatsingen wordt een deel te voet afgelegd. Veel (dagelijkse) voorzieningen zijn zelfs geheel te voet te bereiken. Weet u hoe bereikbaar voorzieningen in uw gemeente zijn? En wordt deze optie in uw gemeente al volop benut? En wist u dat niet alleen mens en milieu, maar ook de plaatselijke detailhandel profiteert van goede voorzieningen voor voetgangers? Waarom de voetganger steeds belangrijker wordt en hoe u zelf beleid kunt ontwikkelen gericht op de voetganger leest u in deze geheel hernieuwde uitgave van het dashboard voetganger.

 
Klik op beeld voor vergroting
Aantal, lengte en duur verplaatsingen in 2012 (CROW 2014), met tussen haakjes een schatting van het werkelijke aantal (op basis van Methorst 2005a, 2009 en 2010).
Klik op beeld voor vergroting
Percentage van de inwoners dat gemiddeld genomen op maximaal 500 meter afstand woont van dagelijkse voorzieningen, aangegeven per stedelijkheidsgraad (bron: Bereikbaarheidsanalyse CBS, bewerking CROW-KpVV)
Klik op beeld voor vergroting
Stoplicht in Wenen; goede voetgangersroute naar het station in Apeldoorn; veel aandacht voor de voetganger in project Vondellaan in Utrecht