Testcases gezocht voor ‘Walkonomics’

Opdrachtgevers en partners: gemeente Utrecht, Amsterdam, Eindhoven, Tilburg, Haarlem, Den Haag, CROW/KpVV, KiM, PBL
Jaar: 2016

Molster Stedenbouw werkt op dit moment aan de ontwikkeling van een methode om de baten van investeringen in een voetgangersvriendelijker omgeving in beeld te kunnen brengen. Het bureau werkt hierin samen met Decisio, een economisch adviesbureau met veel ervaring op het gebied van maatschappelijke kosten baten analyses.

We ontwikkelen ‘Walkonomics’ aan de hand van een aantal cases in verschillende gemeenten. Utrecht, Amsterdam, Eindhoven, Tilburg, Den Haag en Haarlem hebben zich al bij ons gemeld. Maar hoe meer verschillende projecten worden ingebracht, hoe completer de MKBA-tool kan worden. Voor meer informatie of als u een interessante testcase heeft, neem dan contact op met Annemieke Molster (info@molster-stedenbouw.nl) of bel 06-13597071. Zie ook de oproep in de nieuwsbrief van Decisio en de bijbehorende flyer.

Investeren in een voetgangersvriendelijke omgeving heeft veel voordelen. Denk aan vermindering van CO2-uitstoot en congestie, verbetering van het winkel- en woonklimaat, meer zelfredzaamheid van ouderen en gezondheidswinst voor iedereen die meer gaat lopen. Om de voetganger als volwaardige vervoerswijze mee te kunnen nemen in afwegingen bij stedelijke projecten en investeringsmaatregelen, is het nodig al deze voordelen economisch te waarderen. Dat gebeurt echter nauwelijks.

Voor veel infrastructurele projecten worden al kosten-baten analyses uitgevoerd. Eerst vooral bij grote projecten zoals verbredingen van snelwegen, maar steeds meer ook voor kleinere ingrepen. Decisio ontwikkelde samen met CROW/KpVV een aantal jaren geleden al een manier om ook investeringen in de fiets en de baten die dat oplevert te becijferen. De voetganger is de enige vervoerswijze die nog niet meegenomen kan worden in een totaalafweging van investeringen in mobiliteit; niet bij nieuwe verbindingen (denk aan een voetgangersbrug) en ook niet bij herinrichting van straten, waarbij de voetganger soms meer, maar soms ook minder ruimte krijgt toebedeeld.

En dat is zonde en vooral ook een gemiste kans. Vooral gezondheidswinst telt hard door, maar buitenlands onderzoek toont ook aan dat vastgoedwaarden stijgen. Consumenten komen vooral te voet (meer dan winkeliers denken) en zij waarderen een prettig voetgangersklimaat. Niet gek dus dat in straten die autoluw worden gemaakt winkels profiteren van een flinke omzetstijging. Maar met welke investering krijg je welk resultaat? Hoe verhouden voordelen voor voetgangers zich tot nadelen voor andere vervoerswijzen en andersom? Hoe dit precies zit willen we scherp krijgen aan de hand van literatuuronderzoek en de toepassing van deze kennis in voorbeeldprojecten, waarbij verschillende maatregelen worden genomen.

 
Klik op beeld voor vergroting
Walkonomics
Klik op beeld voor vergroting
Economische waarde vastgoed
Klik op beeld voor vergroting
Potentiële testcase Amsterdam: wat levert het op als we de voetganger meer ruimte geven in de van Woustraat? (bron foto)
Klik op beeld voor vergroting
Potentiële testcase in Eindhoven: wat levert het op als we de Vestdijk voetgangersvriendelijker inrichten? (bron foto http://www.eindhoven-in-beeld.nl/picture/show/21422)
Klik op beeld voor vergroting
Potentiële testcase Den Bosch: Wat heeft de Paleisbrug opgeleverd? (foto Annemieke Molster)