Verkenning toegankelijkheid looproutes

Molster Stedenbouw werkte als expert op het gebied van voetgangers mee aan een onderzoek naar toegankelijkheid van looproutes. Doel van het project is een manier te ontwikkelen op basis waarvan iedereen inzicht kan krijgen in de kwaliteit van looproutes, gemeten aan de hand van heldere criteria.

Goede looproutes zijn belangrijk voor iedereen, omdat iedereen regelmatig -zo niet dagelijks- voetganger is. Voor mensen met een beperking zijn toegankelijke looproutes een voorwaarde om er zelfstandig op uit te kunnen gaan. Maar wat zijn de eisen die mensen met verschillende beperkingen aan looproutes stellen? Wanneer kunnen ze goed gebruik maken van een route en wanneer lukt het niet meer? Welke data moeten we verzamelen, zodat ze voordat ze op stap gaan, kunnen inschatten of de beoogde route voor hen te doen is? Op basis van welke kenmerken kan een gemeente de kwaliteit van routes in kaart brengen en verbeteringen doorvoeren? Een eerste verkenning schijnt meer licht op al deze vragen.

Molster Stedenbouw werkte mee aan de ontwikkeling van een lijst van kenmerken en een beeldmeetlattenmethodiek. Twee schouwen in Arnhem en in Nijmegen en een aantal gesprekken met experts en gebruikers gaven meer inzicht in de kenmerken die van belang zijn voor een toegankelijke looproute.

In mei organiseerde CROW-KpVV een themabijeenkomst over de voetganger en omgeving, waarbij Annemieke Molster het project presenteerde samen met medeteamlid Guy Hermans van Forseti.

Dit project krijgt een vervolg in de 2e helft van 2017.

 
Klik op beeld voor vergroting
Schouw in Nijmegen met onder andere een slechtziende met een blindengeleidehond
Klik op beeld voor vergroting
Schouw in Nijmegen legt problemen voor rolstoelgebruikers bloot.
Klik op beeld voor vergroting
Route schouw Arnhem: vanuit twee fictieve huizen via twee alternatieve looproutes naar de bushalte.
Klik op beeld voor vergroting
Zelf ervaring opdoen met een handgedreven rolstoel