Nieuwe Schans Spakenburg:
herstructurering woonbuurt

jaar: 2008 
opdrachtgever: belangenvereniging Spakenburg

Nieuwe Schans is een woonbuurt aan de rand van het centrum van Spakenburg waar recent is geconstateerd dat de funderingen van de woningen zijn aangetast door schimmels en bacteriën. De schade is dermate ernstig dat de funderingen op korte termijn moeten worden vernieuwd. De particuliere eigenaren van de woningen hebben zich verenigd in de belangenvereniging Spakenburg. Zij willen laten onderzoeken of het mogelijk is de woningen te slopen en vervolgens meer woningen terug te bouwen, waardoor inkomsten gegenereerd worden. Het vervangen van de fundering is een dermate dure aangelegenheid dat nieuwbouw een aantrekkelijke optie zou kunnen zijn. Ook kan dan een aantal ruimtelijke probelemen van de buurt worden opgelost. Molster stedenbouw heeft in samenwerking met architect Harold Threels een schetsplan gemaakt.

Het schetsplan zorgt voor een krappe verdubbeling van het aantal woningen. Er ontstaat een nieuwe buurt die beter is ingebed in het stedelijk weefsel en met een grotere variƫteit aan woningtypen. In plaats van achterkanten naar de omgeving toe, keert de buurt zich nu naar buiten. Het naastgelegen Schansplein krijgt een echte pleinwand met gestapelde woningen. De doodlopen Brinksteeg wordt doorgetrokken, zodat de buurt een directe relatie krijgt met de jachthaven. De speeltuin van het Schansplein, die nu nog aan de rand van het parkeerterrein ligt, wordt verplaatst naar het hart van de buurt, waar een nieuwe, groene ruimte ontstaat. De sfeer van smalle straatjes met weinig parkeerplaatsen blijft. Een groot deel van de woningen krijgt een parkeerplaats in een nieuwe parkeergarage.

 
Klik op beeld voor vergroting
SWOT analyse
Klik op beeld voor vergroting
concept
Klik op beeld voor vergroting
plankaart
Klik op beeld voor vergroting
straatje midden in de buurt