Stedenbouwkundig ontwerp

Het bureau maakt ontwerpen op verschillende schaalniveaus en in verschillende settings: van masterplan voor een stad(sdeel) tot een cluster van gebouwen en van stedelijk centrum tot perifeer park. De nadruk ligt op binnenstedelijke herstructureringsopgaven, met daarbinnen vooral aandacht voor duurzame mobiliteit waaronder voetgangers, fietsers en elektrische voertuigen.

Ontwerpfilosofie
De manier waarop een stad is vormgegeven heeft veel invloed op hoe mensen in een stad leven, welke activiteiten ze kunnen ontplooien, waar ze heen kunnen en hoe ze daar kunnen komen en ook hoe graag ze ergens verblijven. Al deze dingen hebben te maken met een stad die functioneel is, maar ook een stad die simpel gezegd gewoon mooi is en fijn om in te leven. Hoewel 'mooi' een subjectief begrip is, is er toch veel bekend over waar mensen van houden en hoe mensen stedelijke ruimten ervaren. Het maakt uit of iemand vanuit zijn werkplek uitkijkt op een boom of op een grijze massa. Het maakt uit of je op straat makkelijk een praatje kunt maken of dat je van je sokken wordt gereden. Het maakt uit of een route die je aflegt afwisselend is of saai, of je als kind buiten kan spelen en of je op je ouwe dag nog zelf een boodschap kan doen. Al deze dingen zijn van invloed op iemands geluk.

Het bureau wil, op basis van kennis over gebruik en beleving, ontwerpen maken die gewaardeerd worden door de gebruiker: de bewoner en bezoeker van de stad. Soms is hiervoor specifiek onderzoek nodig, vaak kan het ook op basis van bestaande kennis en ervaring en gewoon goed kijken.

Ontwerp- en adviesprojecten Molster Stedenbouw:

* gedaan in dienst van Kraaijvanger Urbis (1999-2006)

 
Lezingen, colleges en presentaties voor o.a. Artez, GRAS, gemeente Arnhem, ECOMM, Walk 21
Bekijk dit project
Herinrichtingsvoorstellen stationsomgeving Nijmegen
Bekijk dit project
Let's Gro festival in Groningen: Quickscan en Walkshops
Bekijk dit project
Frederikkazerne, Den Haag
Bekijk dit project
Voetsporen rond het station
Bekijk dit project
Sluiseiland, Gouda: 1e prijs ideeënprijsvraag
Bekijk dit project