Stedenbouwkundig ontwerp

Het bureau maakt ontwerpen op verschillende schaalniveaus en in verschillende settings: van masterplan voor een stad(sdeel) tot een cluster van gebouwen en van stedelijk centrum tot perifeer park. De nadruk ligt op binnenstedelijke herstructureringsopgaven.
Lees verder >
 

Verkenning toegankelijkheid looproutes

Opdrachtgever CROW-KpVV
Jaar: 2016-2017
Lees verder >
 

Street art Alliander kasten

Opdrachtgever: Alliander
Jaar: 2016-2017
Lees verder >
 

Herinrichtingsvoorstellen binnenstad Groningen

Opdrachtgever: gemeente Groningen
Jaar: 2017
Lees verder >
 

Testcases gezocht voor ‘Walkonomics’

Opdrachtgevers en partners: gemeente Utrecht, Amsterdam, CROW/KpVV, KiM, PBL e.a.
Jaar: 2016
Lees verder >
 

Dashboard Voetganger

Opdrachtgever: CROW/KpVV
Jaar: 2016
Lees verder >
 

Halteverbeteringen in Arnhem en Nijmegen

Opdrachtgevers: gemeente Arnhem en gemeente Nijmegen
Jaar: 2016
Lees verder >
 

Meldpunt voetgangers

Opdrachtgever: Blijf Veilig Mobiel
Jaar: 2015, 2016
Lees verder >
 

Coehoorn streetart lab

Potentiële opdrachtgevers: o.a. Alliander, Akzo-Nobel, Museum Arnhem, gemeente Arnhem, Volkshuisvesting.
Jaar: 2015-heden
Lees verder >
 

Lezingen, colleges en presentaties

Opdrachtgevers: o.a. Artez, GRAS, gemeente Arnhem, ECOMM, Walk 21
Jaar: 2013-heden
Lees verder >
 

Senioren in beweging

Opdrachtgever: Blijf Veilig Mobiel
Jaar: 2015
Lees verder >
 

Literatuuronderzoek Voetgangers in het mobiliteitssysteem van Nederland

Opdrachtgever: KiM
Jaar: 2015
Lees verder >
 

Strategische visie elektrische laadinfrastructuur

Opdrachtgevers: o.a. gemeenten Ede, Wageningen, Barneveld
Jaar: 2015
Lees verder >
 

Gezonde lucht voor Nijmegen

Opdrachtgever: gemeente Nijmegen
Jaar: 2014-heden
Lees verder >
 

Fietsers en voetgangers in HIlversum

Opdrachtgever: gemeente Hilversum
Jaar: 2014
Lees verder >
 

Rotterdamse Baan

Opdrachtgever: DGMR (binnen consortium Besix, Hochtief, Imtech)
Jaar: 2014-2015
Lees verder >
 

Herinrichtingsvoorstellen stationsomgeving Nijmegen

jaar: 2013-heden
opdrachtgever: gemeente Nijmegen
Lees verder >
 

Let's Gro festival in Groningen:
Quickscan en Walkshops

jaar: 2013
opdrachtgever: gemeente Groningen
Lees verder >
 

Project Voetsporen rond het station

Lees verder >
 

Beleidsnota Openbaar Vervoer, Arnhem

Opdrachtgever: gemeente Arnhem;
Jaar: 2013
Lees verder >
 

E-facts: Strategie voor EV-infra in Arnhem

Opdrachtgever: gemeente Arnhem;
Jaar: 2013-heden
Lees verder >
 

Proeftuin Kop van de Betuwe

jaar: 2013
opdrachtgever: ministerie van Infrastructuur en Milieu
Lees verder >
 

Het project 'Voetsporen rond het station' is afgerond met een boek.

Lees verder >
 

Frederikkazerne, Den Haag: herstructurering defensieterrein

jaar: 2008-2010
opdrachtgever: Ministerie van Defensie
Lees verder >
 

Schuytgraaf, Arnhem: inpassingsstudies en uitwerking beeldkaliteitsplannen

jaar: 2008-heden
opdrachtgever: gemeente Arnhem
Lees verder >
 

Kleine Enk: ruimtelijke onderbouwing kinderdagverblijf

Opdrachtgever: Residence Fusies en Overnames;
Jaar: 2012
Lees verder >
 

Gids ‘Stedelijke distributie met elektrisch vervoer’

jaar: 2013
Opdrachtgever Agentschap NL;

Lees verder >
 

Sluiseiland, Gouda: 1e prijs ideeënprijsvraag

jaar: 2007
opdrachtgever: architectuurcentrum GRAP
Lees verder >
 

Rijnstate Velp: Modellenstudie entree en terrein

Opdrachtgever: Rijnstate;
Jaar: 2012
Lees verder >
 

Loswal, Grave:
ontwerp voor de inrichting van de Loswal

Opdrachtgever: gemeente Grave
Jaar: 2010-2010
Lees verder >
 

Jozefkerk, Arnhem: Masterplan vernieuwing voormalig Insula dei

jaar: 2008
opdrachtgever: Gemeente Arnhem
Lees verder >
 

Heijenoordseweg, Arnhem: massastudie scholen

jaar: 2008
opdrachtgever: gemeente Arnhem
Lees verder >